Контакти на  III Конгрес на БАЛОДТ

ул. „Александър Пенчев“ 2, 5000 Велико Търново Център

Mail: congress_vtarnovo@abv.bg

Контакти на асоциацията

Mail: balodt@abv.bg

Мима Митема (председател на конгреса) – 0884929197; mmmiteva@abv.bg

Петранка Гагова (председател на БАЛОДТ) – 0888539856; petjagagova@yahoo.co.uk

Невенка Бонинска (зам.-председател на БАЛОДТ) – 0894446508; nevenabo@abv.bg