05-08 октомври 2023, гр. Плевен

Конгресът започва след
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

 Скъпи колеги,

         Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в V Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия. Тази – 2023 година, от 05-08 октомври, гр. Плевен ще бъде домакин на научния форум, който ще се проведе под патронажа на Ректора на висшето училище в града – проф. д-р Добромир Димитров, д.м. и с подкрепата на БАР.

         Фокусът на Конгреса е: „Диагностика, терапия и радиационна защита на деца, бременни и жени в репродуктивна възраст“, но не е ограничение да представите доклади на различни от фокуса теми.

    С организирането и провеждането на V Конгрес целим да утвърдим създадената от БАЛОДТ традиция за предоставяне на висока трибуна на научноизследователската  работа на рентгеновите лаборанти, образните диагностици, лъчетерапевтите, физиците, инженерите и младите учени – докторанти и студенти, и да покажем нашето присъствие в научноизследователското пространство. Вярвам, че тази научна проява ще допринесе за обмяна на ценен опит и за разширяване на творческите контакти в изследователската и практическа дейност на всички участници, свързани с Образната диагностика, Нуклеарната медицина, Лъчелечението и Радиационната защита.

С уважение:
Ас. Нина Михайлова
Председател на V Конгрес на БАЛОДТ

Очакваме Ви в Плевен през октомври!