Workshop – „Обучение на рентгеновите лаборанти по радиационна защита”
III национален конгрес на БАЛОДТ: Петък 13.11.2020

November 13, 2020
14:30 - 18:00