Научна сесия – Модератори: Н. Бонинска, М. Митева
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
17:00 - 18:00