Научна сесия – Модератори: П. Гагова, Н. Михайлова
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
11:30 - 12:30