Клиничен протокол за изследване на миокардна перфузионна сцинтиграфия – SPECT/CT
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
11:50 - 12:00