Някои специфични професионални дейности извършвани от рентгеновите лаборанти самостоятелно в работния процес – да или не?
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
17:00 - 17:10