Статични и динамични протоколи при бъбречна сцинтиграфия на деца
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
12:10 - 12:20