Научна сесия – Модератори: Цв. Зашева, Н. Джанкова
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
09:00 - 10:10