Професионална квалификация на рентгеновия лаборант – състояние днес и необходимост от промени
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
17:50 - 18:00