Клиничен динамичен протокол за провеждане на PET/CT С 68Ga PSMA
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
12:00 - 12:10