Очаквания и мотивация за избор на професия „Рентгенов лаборант”
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
17:20 - 17:30