Научна сесия – Модератори: Цв. Меламед, В. Иванова
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
14:00 - 16:00