Влияние на социалната среда върху формиране професионализма на рентгеновия лаборант
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
17:10 - 17:20