Тазобедрената става – рентгенографска и магнитнорезонансна образна анатомия
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
09:30 - 09:40