Съвременни здравни грижи за пациентите при провеждане на нуклеарномедицински изследвания
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
11:30 - 11:40