Компютъртомографска (СТА) ангиография на долни крайници
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
09:50 - 10:00