Conclusion/ Закриване на Workshop
III национален конгрес на БАЛОДТ: Петък 13.11.2020

November 13, 2020
18:30 - 19:00