Допълнителна центражна техника за рентгенографиране на раменна става и горни гръдни прешлени
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
15:10 - 15:20