Нагласи за единна визия на работното облекло на студентите от специалност „Рентгенов лаборант” от Медицинските колежи в България
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
17:40 - 17:50