Атрофия на хипокампуса при леки конгнитивни увреждания – роля на магнитнорезонансното изобразяване
III национален конгрес на БАЛОДТ: Събота 14.11.2020

November 14, 2020
09:20 - 09:30