Служебен адрес: Аджибадем Сити клиник Младост
Домашен адрес:ул. “Средна гора”1,ет.3,ап.9 Варна 9000
GSM: 0884 768238
Дата на раждане: 30.09.1972 г.
Място на раждане: гр. Сливен
Семейно положение: омъжена
Деца: едно
Образование:
Средно: 1990 г. ПМГ”Добри Чинтулов” гр. Сливен
Полувисше: 1993 г. ПМИ-гр. Пловдив
Професионална квалификация:
1993 г. Рентгенов лаборант
2004 г. Специалист-Рентгенов лаборант
Месторабота:
от 01.03.1993 г до 12.05. 2010 г – МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Варна
от 12.05.2010 г до 08.03.2011 г – МБАЛ ”Х. Димитър” – Сливен
от 08.03.2011 г до30.03..2012 г – СБАЛ „Понтика” – Център по инвазивна кардиология и кардиохирургия – Бургас
oт 30.03.2012 г до 01.05.2014 – МБАЛ “Св. Марина” ЕАД гр. Варна
от 01.05.2104 г до 08.2019 – Аджибадем Сити клиник Бургас
от 10.08.2019 до момента – Аджибадем Сити клиник Младост
Член на Дружеството на БАПЗГ