Консултант,здравословно хранене в УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Образование – Полувисше медицинско образование в Полувисшия медицински институт към ВМИ- / МУ/ гр.София със специалност инструктор по хранене

Предмет на дейност-Изготвяне на общи и индивидуални диетични хранителни режими.Организация и контрол на болничното хранене в УМБАЛ „Александровска” ЕАД с професионален опит над 30 години в областта.

Участие в  курсове, семинари, конференции.  

Участие в XII Национален конгрес по Урология във втората поредна сесия на професионалистите по здравни грижи с доклад на тема: „Хранене при пациенти с трансплантиран бъбрек”.

Участие в XIII Национален конгрес по Урология  в третата поредна сесия на професионалистите по здравни грижи с доклад на тема: „Изработване и въвеждане на информационно табло за пациенти и техните близки”.

Квалификационно ниво-Първи и Втори сертификат за професионална квалификация от продължаващо обучение, съгласно ЕКС на БАПЗГ..

Грамота – за дебют с доклад на тема: „Хранене при пациенти с трансплантиран бъбрек” на ХII Национален конгрес по урология – 24-26.05.2018г.