Завършила ПМИ „ Йорданка Филаретова“ в град София  през 1980 година. Завършила ВТУ „ Св.Кирил и Методий“  през 2006година -Факултет „Социални дейности“ ,образователно-квалификационна степен Бакалавър

Работила в КОЦ – гр. Велико Търново

Работила в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД град Велико Търново.

От 1984 година и в момента  – МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“АД град Велико Търново в Отделение по образна диагностика