Светла Костадинова Костадинова – 44г
Завършила Медицински Колеж гр.Варна – 2006г.
Стаж като рентгенов лаборант – 13г. 5м.
Работи в УМБАЛ „Св.Марина“ гр.Варна – 5г.10м.