Завършил Медицински колеж в град Велико Търново през 2005 година със специалност Рентгенов лаборант.
Завършил Медицински Университет град Плевен през 2018 година-Факултет „Обществено Здраве“, образователно-квалификационна степен магистър със специалност управление на здравните грижи.
Работил в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД- клиника по пневмология и фтизиатрия.
Работил в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД град Велико Търново.
Настояща месторабота-МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“АД град Велико Търново.