Невенка Бонинска е рентгенов лаборант във Военномедицинска академия.