Главна медицинска сестра на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Образование – Образователна и научна степен доктор по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, МУ – София, Магистър по управление на здравните грижи, МУ – София, Специалност – болнична хигиена / превенция и контрол на инфекциите, МУ – София.

Участие в множество курсове, семинари конференции и конгреси – 2186 кр.точки

Лектор в курсове, семинари, конференции и конгреси.

Преподавател на студенти от ФОЗ, МУ – София, МК „Й. Филаретова”

Инициатор и Организатор на редица научни форуми – Първа научно – практична конференция по здравни грижи в УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Първа научно – практична конференция по здравни грижи при Национален конгрес по урология, Първа сестринска сесия при Национален конгрес с международно участие по хирургия.

Членство в научни и професионални  организации – Член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи – София, Секретар на Националния съвет на главните медицински сестри, Член на БулНозо, Член на IFIC – Европейската федерация по контрол на инфекциите, Член на Българско научно дружество по обществено здраве, Член на работна група за изготвяне на Национална стратегия за хората с деменция

Научна дейност – Автор и съавтор в множество публикации в специализирани издания в Р България и в чужбина. Съставител и автор на „Алманах на специалистите по здравни грижи в Александровска болница”;

Награди – Грамота и статуетка за „Сестра на годината” за София град, Грамота и статуетка за първо място от конкурса „Главна медицинска сестра” за София град, Грамота и статуетка за първо място от конкурса „Главна медицинска сестра” за РБългария, Грамота за изключитен принос в създаването, утвърждаването и развитието на Дружество „Александровска”;

Благодарствено писмо от БАЛОДТ за провеждане на обучителен курс на тема: „Превенция, организация и контрол ВБИ в рентгеновата практика”