Георги Димитров Георгиев – 33г.
Завършил Медицински Колеж – гр.Варна 2011г.
Стаж като рентгенов лаборант – 7г. 6м.
Работи в УМБАЛ „Св.Марина“ от 3г.