МЕСТОРАБОТА:
Юли 2012г. – длъжност рентгенов лаборант, с работно място Клиника по образна диагностика, Направление многосрезова образна диагностика към УМБАЛ „Алексндровска” ЕАД гр. София
ОБРАЗОВАНИЕ:
2012г. – Образователно-квалификационна степен Професионален бакалавър по специалността „Рентгенов лаборант” , Медицински колеж „Йорданка Филаретова” гр. София
2016г. – Образователно-квалификационна степен бакалавър, специалност ,,Управление на здравните грижи’’, Медицински университет – София, Факултет по Обществено здраве.
– Образователно-квалификационна степен магистър, специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт”, Медицински университет – София, Факултет по Обществено здраве.