Bracco Group е италианска мултинационална компания, работеща в сектора на здравеопазването с повече от 3300 служители по целия свят, която оперира в различни бизнес области.

  • Образна диагностика, с голямо портфолио от продукти и решения за рентгенови изображения, включително компютърна томография (КТ), магнитен резонанс (ЯМР), ултразвук и ядрена медицина.
  • Системи за инжектиране на контрастни средства и модерни медицински изделия.
    Фармацевтични лекарства, добавки, медицински и козметични изделия без рецепта, разработени и разпространени в Италия.
  • Здравни грижи, профилактика, диагностика и рехабилитация чрез CDI – Centro Diagnostico Italiano.