Международната агенция за атомна енергия (МААЕ, на френски: Agence internationale de l’énergie atomique, AIEA; на английски: International Atomic Energy Agency, IAEA; известна и като МАГАТЕ) е автономна, международна организация, основана на 29 юли 1957 г. по инициатива на Организацията на обединените нации и Съединените щати за насърчаване на използването на атомната енергия за граждански цели и за предотвратяване на нейното използване за военни цели.

Агенцията има членство в 168 държави (към октомври 2017 г.) и техните представители се свикват веднъж годишно за общо събрание, за да изберат 35 членове за по-малкия екип. Екипът се среща пет пъти годишно и подготвя предложения за гласуване в Общото събрание.

Централата на агенцията е във Виена, Австрия. Два „регионални предпазни офиса“ са разположени в Торонто (Канада) и Токио (Япония). МААЕ има офиси в Ню Йорк (САЩ) и Женева (Швейцария). Освен това има и лаборатории в Австрия (Зайберсдорф и Виена), Монако и Италия (Триест).