Лектори:

Сибина Илиева
Грозданка Василева Симеонова
Венелина Илкова Драгнева-Йорданова
Н. Джанкова
Н. Михайлова
В. Иванова
Невенка Бонинска
Магдалена Цвяткова Нинова
Анна Загорска
М. Митева
С. Каридова
Валентина Димитрова Иларионова
Георги Димитров Георгиев
Даниела Боянова Ненова
М. Миладинова
Ц. Мирчева
Н. Галева
С. Динева
М. Маринов
Б. Божинов
И. Ценков
Н. Петков
Николета Николова Николова
Пламен Иванов Замфиров
Светла Костадинова Костадинова
Татяна Димова Илясова
Н. Млъчков
Ц. Митова
А. Вучкова
Е. Цветкова
Р. Вучкова
М. Кошутова
А. Денчева
И. Гергов
В. Ковачева
М. Евтимова
Н. Крумова
М. Спирова
И. Борисова
Татяна Георгиева Костадинова
Петранка Гагова
Емил Георгиев
К. Милчева
М. Сапунджиева
М. Шангова
Б. Колева
Десислава Костова-Лефтерова
В. Монева
М. Начева
Б. Минкова
Д. Михайлова
Д. Георгиева
Д. Русев
А. Фикриев
Б. Тодорова
Г. Виолинов
Б. Бойчева
А. Палашки
И. Великов
А. Павлова
П. Павлов
Д. Джамбазова
Г. Игнева
К. Кунин
А. Балабанова
Дора Златарева

Модератори: