Лектори:

Сибина Илиева
Грозданка Василева Симеонова
Венелина Илкова Драгнева-Йорданова
Н. Джанкова
Н. Михайлова
В. Иванова
Невенка Бонинска
Магдалена Цвяткова Нинова
Анна Загорска
М. Митева
Валентина Димитрова Иларионова
Георги Димитров Георгиев
Даниела Боянова Ненова
С. Каридова
М. Миладинова
Ц. Мирчева
Н. Галева
С. Динева
М. Маринов
Б. Божинов
И. Ценков
Николета Николова Николова
Пламен Иванов Замфиров
Светла Костадинова Костадинова
Татяна Димова Илясова
Н. Петков
Н. Млъчков
Ц. Митова
А. Вучкова
Е. Цветкова
Р. Вучкова
М. Кошутова
А. Денчева
И. Гергов
В. Ковачева
М. Евтимова
Н. Крумова
М. Спирова
Татяна Георгиева Костадинова
Петранка Гагова
Емил Георгиев
И. Борисова
К. Милчева
М. Сапунджиева
М. Шангова
Десислава Костова-Лефтерова
Б. Колева
В. Монева
М. Начева
Б. Минкова
Д. Михайлова
Д. Георгиева
Д. Русев
А. Фикриев
Б. Тодорова
Г. Виолинов
Б. Бойчева
А. Палашки
И. Великов
А. Павлова
П. Павлов
Д. Джамбазова
Г. Игнева
К. Кунин
А. Балабанова
проф. Б.Балев
Дора Златарева
Д-р Б. Павлов

Модератори: