Петък 02.07.2021

13:00 - 14:00Регистрация на участниците в Workshop - хотел „Панорама“
Read more »
14:00 - 16:00Workshop - „Оптимизиране на протоколите при провеждане на контрастно усилена компютърна томография. Поведение в случай на нежелано събитие/реакция.” - хотел „Панорама“
Read more »
17:00 - 19:00Откриване на Конгреса: Коктейл ”Добре дошли” - хотел „Болярски“
Read more »
19:00 - 22:00Посещение на постановката „Прилепът“ в Музикално драматичен театър „Константин Кисимов“, В. Търново
Read more »

Събота 03.07.2021

08:00 - 12:00Регистрация на участниците в Конгреса в Музикално драматичен театър „Константин Кисимов“, В. Търново
Read more »
Научна сесия - Модератори: Цв. Зашева, Н. Джанкова
Read more »
09:00 - 09:10Атрофия на хипокампуса при леки конгнитивни увреждания – роля на магнитнорезонансното изобразяване
Read more »
09:10 - 09:20Тазобедрената става – рентгенографска и магнитнорезонансна образна анатомия
Read more »
09:20 - 09:30Как да създадем КТ протокол?
Read more »
09:30 - 09:40Образна диагностика на мозъчна смърт
Read more »
09:40 - 09:50Компютъртомографска (СТА) ангиография на долни крайници
Read more »
09:50 - 10:00Асистирана виртуална цистоскопия в условия на КТ цистография
Read more »
10:00 - 10:30Кафе пауза
Read more »
10:30 - 11:10Сателитен симпозиум
Read more »
Научна сесия - Модератори: П. Гагова, Н. Михайлова
Read more »
11:10 - 11:20Образни методи за диагностика на карцином на дебелото черво
Read more »
11:20 - 11:40Съвременни здравни грижи за пациентите при провеждане на нуклеарномедицински изследвания
Read more »
11:40 - 11:50Бременност и кърмене в нуклеарната медицина
Read more »
11:50 - 12:00Клиничен протокол за изследване на миокардна перфузионна сцинтиграфия – SPECT/CT
Read more »
12:00 - 12:10Клиничен динамичен протокол за провеждане на PET/CT С 68Ga PSMA
Read more »
12:10 - 12:20Сономамотомография – нов ултразвуков метод за изследване на млечна жлеза
Read more »
12:20 - 13:00Сателитен симпозиум
Read more »
13:00 - 14:00Обяд
Read more »
Научна сесия - Модератори: Цв. Меламед, П. Гагова
Read more »
14:00 - 14:20Сателитен симпозиум
Read more »
14:20 - 14:30Мултимодална образна диагностика при карцином на млечната жлеза
Read more »
14:30 - 14:40DXA - Видове DXA, приложение, изчисляване на фрактурния риск
Read more »
14:40 - 14:50Допълнителна центражна техника за рентгенографиране на раменна става и горни гръдни прешлени
Read more »
14:50 - 15:00Ефекти на йонизиращата радиация върху репродуктивната система
Read more »
15:00 - 15:10Отражение на главоболието в ежедневната ни дейност
Read more »
15:10 - 15:20Стереотактична радиохирургия при чернодробни метастази
Read more »
15:20 - 15:30Влияние на социалната среда върху формиране професионализма на рентгеновия лаборант
Read more »
15:30 - 16:00Кафе пауза
Read more »
16:00 - 16:20Сателитен симпозиум
Read more »
Научна сесия - Модератори: Н. Бонинска, М. Митева
Read more »
16:20 - 16:30Очаквания и мотивация за избор на професия „Рентгенов лаборант”
Read more »
16:30 - 16:40Нагласи за единна визия на работното облекло на студентите от специалност „Рентгенов лаборант” от Медицинските колежи в България
Read more »
16:40 - 16:50Професионална квалификация на рентгеновия лаборант – състояние днес и необходимост от промени
Read more »
17:00 - 17:30Закриване на конгреса
Read more »
17:30 - 19:30Общо събрание на БАЛОДТ
Read more »
19:30 - 23:00Официална вечеря - хотел ЯНТРА, В. Търново
Read more »

Неделя 04.07.2021

09:00 - 13:00Посещение на Царевец, Мултимедиен посетителски център, Църква „Св.Четиридесет мъченици”
Read more »