Уважаеми Колеги,

III Национален конгрес на лаборантите в образната диагностика и терапия, ще се проведе от 24 до 26 април 2020 г. в гр. Велико Търново

I. OРГАНИЗАТОРИ:

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАБОРАНТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ С ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мима Митева
ЧЛЕНОВЕ:
Петранка Гагова
Невенка Бонинска
Вера Иванова
Цветелина Зашева
Цветелина Меламед
Надя Джанкова
Димитър Първанов

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНГРЕСА:

1. Форми на участие: доклад, постер, слушател

2. Важни дати:

ранна регистрация на делегати в Конгресадо 30.01.2020 г.
късна регистрация на делегати в Конгресаслед 30.01.2020 г. и на място
• Официално откриване на Конгреса – Коктейл „Добре дошли” – 24 април 2020 – 19:30 ч.
• Официална вечеря – 25 април 2020 г. – 19:30 ч.

Всеки участник попълва Заявка за участие, която се изпраща на e-mail: congress_vtarnovo@abv.bg, към която се прилага документ за заплатена такса участие, уъкшоп, нощувки и/или тържествена вечеря.

3. Участие с доклад или постер:
• При желание за участие с доклад или електронен постер, моля да изпратите заглавие/тема на доклада, авторски колектив и резюме на съдържанието на e-mail: balodt@abv.bg

Краен срок за изпращане на резюмета за участие в Научната програма на Конгреса – до 15.01.2020 г.

• Потвърждение от Организационния комитет за прието участие с доклад или постер – до 30.01.2020 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: доклад 10 -12 мин.

Презентациите на докладите и постерите да се записват на PowerPoint 97-2003.

Указания за авторите:

• Резюмето не трябва да надхвърля 250 думи.
• Резюметата трябва да бъдат структурирани в следните части:

Въведение, Цел, Материали и методи, Резултати и обсъждане, Ключови думи – до 5 думи.

• Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето.
• Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ, с шрифт Times New Roman и размер на буквите 12.
• Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
• За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия път, последвано от стандартно съкращение в скоби.
• Моля под заглавието да изпишете името или имената на авторите, като подчертаете името на автора, който ще представи доклада или постера. Под тях, моля да изпишете наименованието на институцията, адрес за кореспонденция с включен e-mail адрес.

4. Регистрационен процес за участие:

Всички участници на Конгреса е желателно да заявят и съответно заплатят своето участие предварително по преференциални цени.

6. Плащане:
Такса участие се превеждат само по банков път по сметката на БАЛОДТ

Получател: Сдружение БАЛОДТ
Банка: ДСК
IBAN: BG52STSA93000024026151
BIC: STSABGSF

Моля, като основание за плащане да напишете: III Конгрес и какво заплащате: /такса, уъкшоп, нощувки /колко/ и/или вечеря/

ТАКСИ УЧАСТИЕ

За членове на БАЛОДТ Не членове на БАЛОДТ
1 Ранна такса – до 30.01.2020 г. 50 70
2 Късна такса – след 30.01.2020 г. 70 90
3 Физици 70 90
4 Ранна такса за студенти 20 40
5 Късна такса за студенти 30 50
6 Workshop 10 10

Официална вечеря /по желание/ – 35 лв.

* Членове на Дружеството, които не са заплатили годишен членски за 2020 г., трябва да заплатят 40.00 лева членски внос, за да бъде приложена преференциалната цена за такса регистрация. / Заплащането е до 15 декември 2019 г./

Таксата регистрация на делегати включва:

• комплект делегатски материали;
• участие на научните заседания на Конгреса;
• достъп до изложение фирми спонсори;
• сертификат за участие
• Коктейл „Добре дошли”
• кафе-паузи;

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

Хотел Цена на нощувка в двойна стая Цена на нощувка в единична стая
Гранд хотел Янтра 55 лв. 75 лв.
Меридиан Болярски 55 лв. 75 лв.
Панорама 55 лв. 75 лв.

* Посочените цени са крайни, с включено ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС

Цената за хотелско настаняване включва: една нощувка със закуска, интернет и туристическа такса.

Регистрационната форма и копие от платежното изпращайте на e-mail:congress_vtarnovo@abv.bg
Телефон: 062/539090 и 0883911300