Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

С огромно вълнение от оказаната ми чест, да съм председател на III Национален конгрес на лаборантите в образната диагностика и терапия, имам удоволствието да Ви поканя да участвате в работата на форума, който ще се проведе в периода 24-26 април 2020 г. в гр. Велико Търново.

Идеята на настоящия Национален конгрес е да се представят новостите в сферата на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчетерапия, като се очертае ролята на рентгеновите лаборанти в технологичните предизвикателства. Провеждането на III-я Национален конгрес ще отбележи и 125 години от откриването на рентгеновите лъчи.

С научната програма се стремим да отговорим на очакванията на аудиторията. Неизменно е и международното присъствие на чуждестранни гост-лектори, които ще представят новости в областта на обучението нарентгеновите лаборанти. Ще се обсъдят и клинични случаи от практиката в областта на Образната диагностика и радиационната безопасност.

Конгресът ще бъде кредитиран съгласно ЕКС на БАПЗГ.

С удоволствие каня всички лекари и професионалисти по здравни грижи, чиято дейност е свързана с образни изследвания и терапия – рентгенови лаборанти, медицински сестри, акушерки, физици и студенти.

Заявете своето участие не само като слушатели, но и като лектори с доклади, представяне на клинични случаи или постери.

Ще се радвам да Ви приветствам лично в края на м. Април 2020 год. в старопрестолния гр. Велико Търново. Духовната и културна столица на България, очароваща с история, паметници и културни събития е изключително красива и привлекателна през пролетта.

Очаквам Ви и вярвам, че Вашето активно участие ще допринесе за реализацията на един успешен и ползотворен конгрес!

С уважение,

Мима Митева

Председател на III Конгрес на БАЛОДТ

Тел. 0884929197

E- mail : mmmiteva@abv.bg