Управителен съвет
E-mail
Петранка Иванова Гагова petjagagova@yahoo.co.uk
Цветелина Иванова Меламед tsvetelinamel@abv.bg
Вера Божидарова Иванова vera_b_ivanova@abv.bg
Невенка Радкова Бонинска nevenabo@abv.bg
Юлиана Константинова Янева juli.st@abv.bg
Сия Вескова Захова svzahova@abv.bg
Цветелина Михайлова Зашева tsvetelinazasheva@gmail.com