Контакти

Контакти на асоциацията

Mail: balodt@abv.bg

Цветелина Меламед (председател на конгреса) – 0884161030; tsvetelinamel@abv.bg

Петранка Гагова (председател на БАЛОДТ) – 0885822258; petjagagova@yahoo.co.uk

Невенка Бонинска(зампредседател на БАЛОДТ) – 0894446508; nevenabo@abv.bg