Контакти

Контакти на асоциацията

Mail: balodt@abv.bg

Надя Джанкова (председател на конгреса) – 0895584242; ndjankova@gmail.com

Петранка Гагова (председател на БАЛОДТ) – 0888539856; petjagagova@yahoo.co.uk

Невенка Бонинска(зампредседател на БАЛОДТ) – 0894446508; nevenabo@abv.bg