Резюмета

Резюмета
Обемът на резюметата не трябва да надхвърля 200 думи и би следвало да включва: въведение, цел, материали, обсъждане, резултати, изводи и до 5 ключови думи. Резюмето и доклада да бъдат записани в  MS – Word 2003, формат А4, шрифт Times New Roman. Всички изпратени резюмета ще ъдат разгледани от научния комитет, а одобрените ще бъдат публикувани в специално конгресно издание, което ще получат всички регистрирани делегати.

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА: 15.07.2016 Г.
Резюметата да се изпращат на e-mail адрес: balodt@abv.bg

УКАЗАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПОСТЕРИ

Електронна постерна сесия

Мултимедията, на която ще се представят електронните постери ще е разположена във фоайето пред пленарната зала.

Електронният постер е онлайн реплика на традиционните версии на постер с предимството, че се излъчва на екран. Той може да включва текст, фигури и изображения. Ще се приемат само постери, които представляват Powerpoint файлове с разширение .ppt или .pptx Моля, създайте Вашите електронни постери като използвате за основа слайда образец. Постерът да е максимум 7 слайда ( 1 слайд заглавие + 6 слайда съдържание). Слайдовете да са настроени за автоматична смяна. Препоръчваме Ви да използвате семпли и ясни, лесни за четене шрифтове (Arial, Arial black, Calibri…).

За електронния постер моля да използвате бланката от този линк – Бланка за презентация

Предаване на постерите на техническата комисия до 18ч. на 28.10.2016 г. Постерната сесия ще тече през целия ден на 29.10.2016 г.