За Конгреса

poster0.1

Уважаеми колеги,

През месец октомври 2018г. предстои най-важното събитие в календара за обмен на опит и добри практики – Втори Национален Конгрес на Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия /БАЛОДТ/. Конгресът ще се проведе в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда – София. Форумът е насочен към рентгенови лаборанти, медицински сестри и физици в образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчетерапия. Основната му цел е надграждане на теоретични и практически умения на специалистите по здравни грижи.

С Уважение,

Надя Джанкова
Председател на Конгреса