За Конгреса

poster0.1

Скъпи колеги и партньори,

Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия /БАЛОДТ/ има удоволствието да Ви покани на II-ри Национален Конгрес на Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия 26 – 28.10.2018 г. Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София.

В качеството си на председател на Конгреса, бих искала да Ви поканя да вземете участие във II-ри Национален Конгрес на Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия /БАЛОДТ/.

„Българската Асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия“ е сдружение, което цели обединяването на рентгеновите лаборанти и специалистите, работещи в областта на образната диагностика и всички сфери на използване на йонизиращи лъчения в медицината, както и да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване.

В тази връзка организацията подкрепя колегите в тяхното израстване, чрез участие в подобни форуми и обучения за обмяна на опит и реализация на специализирани събития с участието на лектори – експерти.

II-ри Национален Конгрес на БАЛОДТ ще се проведе на 26 – 28.10.2018г. в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, гр. София. Част от конгреса ще бъде и Workshop на тема „Радиационна защита при компютърната томография и интервенционална радиология“, който ще се проведе на 26.10.2018 г., със съдействието и подкрепата на ISRRT / Международна асоциация на рентгенови лаборанти / – на 26.10.2018г.

Конгресът е насочен към рентгенови лаборанти, медицински сестри, физици, лекари и др., работещите в образната диагностика, лъчетерапия и нуклеарна медицина.
Надявам се на Вашето активно участие не само като гости, но и като лектори – участници в конгресната програма. В прикачен файл може да изтеглите форма за регистрация за конгреса.

Повече информация относно регистрация, условия за участие, срокове за изпращане на резюметата, таксите и хотелското настаняване, може да намерите на сайта на БАЛОДТ, както и да пишете на имейл.

Членовете на БАЛОДТ ползват преференциална такса за регистрация. Тези от вас, които не са имали възможност да подновят членството си за 2018 г. и такива, които желаят да станат членове, могат да го направят тук.

Конгресът ще бъде акредитиран от БАПЗГ.

За допълнителна информация, оставам на Ваше разположение.

С Уважение,

Надя Джанкова
Тел.0895584242
E-mail: ndjankova@gmail.com
Председател на Конгреса