За Конгреса

poster0.1        Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имам изключителното удоволствие да ви поканя да участвате в предстоящия Национален конгрес на  лаборанти в Образната диагностика, Нуклеарната медицина и Лъчетерапията, който ще се състои на 28-30 октомври 2016г в Суит хотел, гр.София.

Амбицията ни като организатори е да продължим традицията зародила се през 2008г, като предоставим възможност на колегите си да представят новостите в сферата на своята дейност. Да обменим идеи и опит, и обсъдим теми с ключово значение в ежедневната ни практика.

Предварително изказвам своята признателност за проявения професионален интерес. Ще ви очакваме в София!

С Уважение,

Цветелина Меламед
Председател на Конгреса